Lørdag 27 April
kl. 08:00 Frokostvert Gulsetdagen Gulsetsenteret
Vi trenger flere som vil være frokostvert på Gulsetdagen

Frivillige eller praktikanter som ønsker å bidra med velferds-/miljøtiltak på nærmiljøsenteret. eksempelvis renhold, kaffekoking, tilrettelegging ved møter etc.

2019 © Gulset Nærmiljøsenter