Torsdag 3 Mars
Kl. 11:30 - 13:30, Skotfoss Misjonskirke TrivselsTreff på Skotfoss
Hver første torsdag i måneden er du velkommen til TrivselsTreff på Skotfoss

"TrivselsTreff" i Misjonskirken for alle med ledig dagtid med sang, andakt, servering, utlodning.
Barnegruppe fra barnehage/skole har program og deltar sammen med deltakere.
Minibussen henter deltakere i Skien og kjører hjem igjen.

Hver høst har vi busstur til Vegårtun og noen ganger har vi konsert med gode artister og kulturarbeider.

2022 © Gulset Nærmiljøsenter