Hjem

Vi styrker vårt frivillige nærmiljøarbeid og ansetter ny

 

Frivilligkoordinator (50-70 %)

for å rekruttere, motivere, lære opp og følge opp frivillige tilknyttet vår virksomhet og som styrker kultur- og organisasjonslivet i nærmiljøet, med ansvar for at Nærmiljøsenterets aktiviteter driftes av frivillige.

 

Av 200 registrerte frivillige er rundt 100 medarbeidere i aktiviteter for barn, unge, seniorer, innvandrere, arbeidsledige, trygdede og mange bydelsaktiviteter for alle. Vi samarbeider med lag/foreninger på Gulset og Skotfoss, og har kunstutstilling, sykkelverksted, språkkurs, konserter, dans, spillgrupper, folkemøter, informasjonsvirksomhet og et sted folk møtes for en prat inne på Gulsetsenteret.

 

Du trives med mennesker, er inkluderende og utadvendt og liker å frigjøre engasjement hos andre.Du jobber faglig og systematisk med mange ting samtidig. Du er fleksibel med evne til å skape gode rammer for engasjement og utvikling.

 

Fagkompetanse fra helse, omsorg, diakoni, undervisning eller salg/kommunikasjon er nyttig bakgrunn. Personlige egenskaper vektlegges.

 

Vi tilbyr stor frihet med ansvar, faglig utvikling, lønn etter avtale og et trivelig arbeidsmiljø som du selv skaper sammen med daglig leder, styret og mange frivillige.

 

Stillingsstørrelsen kan du påvirke, med fleksibilitet ift. prosjektutviklingsmuligheter på sikt.

 

Kontakt daglig leder Gisle Lunde på tlf. 911 35095 eller epost gisle@gulset.org for mer info.

Søknadsfrist: 24. august

-----------------------------------------------------------------------------------------

Gulset Nærmiljøsenter er en ideell forening som siden 2009 har drevet Frivilligsentral i Gulset bydel med støtte fra stat, kommune og andre bidragsytere. Vår visjon er «Et nasjonalt forbilde på en varmere bydel» , med mål om at Gulset skal være det beste sted å vokse opp, bo og bli gammel. Vårt frivillighetsarbeid skaper trivsel og god folkehelse for alle generasjoner i en bydel med sosiale ulikheter, mange innvandrere og en voksende seniorgenerasjon. Gulset Nærmiljøsenter er en del av nettverket Der du bor – Grenland, har lokaler på Gulsetsenteret og i Gulset kirke og ledes av daglig leder med et valgt styre.

Om oss

Gulset Nærmiljøsenter er en ideell forening som siden 2009 har drevet Frivilligsentral i Gulset bydel med støtte fra stat, kommune og andre bidragsytere. Vår visjon er «Et nasjonalt forbilde på en varmere bydel» , med mål om at Gulset skal være det beste sted å vokse opp, bo og bli gammel. Vårt frivillighetsarbeid skaper trivsel og god folkehelse for alle generasjoner i en bydel med sosiale ulikheter, mange innvandrere og en voksende seniorgenerasjon. Gulset Nærmiljøsenter er en del av nettverket Der du bor – Grenland, har lokaler på Gulsetsenteret og i Gulset kirke og ledes av daglig leder med et valgt styre

Kontakt oss

  • Gulset Nærmiljøsenter
  • Mobil. +47 934 27 416
  • Fax. +47 35 50 63 61
  • Daglig ledere: Gisle Lunde
  • E-post: frivillig@gulset.org

 

Bli frivillig

Kontakt oss