KvinneKveld

Åpen arena for felleskap og hyggelig sosialt samvær, hvor samtale/dialog om aktuelle temaer er åpen for alle deltakere.

Åpen arena for felleskap og hyggelig sosialt samvær, hvor samtale/dialog om aktuelle temaer (som bl.a kvinnehelse og trivsel) er åpen for alle deltakere. Her kan man komme for å bli oppmuntret, styrket og inspirert, og også gjøre det samme for andre. 

Mål: 

  • Stimulere til felleskap & relasjonsbygging 
  • Motvirke utenforskap/ensomhet
  • Åpen samtale/dialog
  • Fysisk og psykisk helse: Kunnskap + bevisstgjøring
  • Varmere og mer inkluderende nærmiljø. 
2024 © Gulset Nærmiljøsenter