Etter skoletid

Inkludering, aktivitetstilbud for barn på 5. - 6. trinn etter skoletid

Skolebarna kommer hver onsdag for å spise, gjøre lekser, leke og være med venner og trygge voksne før foreldre kommer fra jobb. Hyggelig ettermiddag for barna. Hjelp til lekser og aktiviteter. Ungdomsskoleelever med "innsats for andre" som valgfag er med som hjelpere. Tidspunkt: Onsdager i skoleuker fra kl 12.30 - 15.30.

Neste Etter skoletid

Dato Kl. Tittel Sted
Ons 08.02 13:30 Etter Skoletid
Ons 15.02 13:30 Etter Skoletid
Ons 22.02 13:30 Etter Skoletid
Ons 01.03 13:30 Etter Skoletid
Ons 08.03 13:30 Etter Skoletid
2023 © Gulset Nærmiljøsenter