Gatemegling - Gulset

Røde Kors Gatemegling gir ungdom redskaper til å løse konflikter på en konstruktiv måte uten bruk av vold. I samarbeid med Telemark Røde Kors og Gulset Ungdomsskole tilbyr vi hvert semester kurs som en del av Gulsetakademiet.

Et blikk, ord sagt i sinne, misforståelser, rykter, utestengelse, erting. Små hendelser kan raskt vokse til store konflikter. Det kan være vanskelig å håndtere følelsene og reaksjonene som oppstår i en konflikt. Da kan det være lett å ty til vold, enten fysisk eller psykisk. I Gatemegling trener man på å gjenkjenne og uttrykke følelser og behov som oppstår i konflikter. Konflikt er ikke bare noe negativt, men også noe man kan lære av og vokse på som menneske.

Grunntanken i Røde Kors Gatemegling er at ungdom selv er best egnet til å endre det som skaper utrygghet i miljøene deres. Gjennom opplæring i Gatemegling blir ungdom 13 - 25 år, rustet til å mestre egne konflikter og megle i andres. Ungdom er dyktige til å løse konflikter når det skjer, bare de har de riktige redskapene. Denne kompetansen er dessuten ettertraktet i arbeids- og organisasjonsliv. I mer omfattende konflikter der ungdom er involvert, vil også voksne gatemeglere kunne tilby meglingsprosesser. 


Vil du vite mer om Gatemegling Gulset, kan du kontakte kursledere Gloria Leiyan og Lina Skippervold-Hansen (lina@gulset.org).

Gatemegling Gulset knytter seg til FNs Bærekraftsmål 16 FRED OG RETTFERDIGHET og 11 BÆREKRAFTIGE BYER OG SAMFUNN

Les mer om vårt arbeid med bærekraftsmålene

Kontakt

Postboks 1821
3703 Skien

Organisasjonsnummer
994922106

Sosiale media

2021 © Gulset Nærmiljøsenter