Gatemegling - Gulset

Røde Kors Gatemegling gir ungdom redskaper til å løse konflikter på en konstruktiv måte uten bruk av vold. I samarbeid med Telemark Røde Kors og Gulset Ungdomsskole tilbyr vi hvert semester kurs som en del av Gulsetakademiet.

Et blikk, ord sagt i sinne, misforståelser, rykter, utestengelse, erting. Små hendelser kan raskt vokse til store konflikter. Det kan være vanskelig å håndtere følelsene og reaksjonene som oppstår i en konflikt. Da kan det være lett å ty til vold, enten fysisk eller psykisk. I Gatemegling trener man på å gjenkjenne og uttrykke følelser og behov som oppstår i konflikter. Konflikt er ikke bare noe negativt, men også noe man kan lære av og vokse på som menneske.

Grunntanken i Røde Kors Gatemegling er at ungdom selv er best egnet til å endre det som skaper utrygghet i miljøene deres. Gjennom opplæring i Gatemegling blir ungdom 13 - 25 år, rustet til å mestre egne konflikter og megle i andres. Ungdom er dyktige til å løse konflikter når det skjer, bare de har de riktige redskapene. Denne kompetansen er dessuten ettertraktet i arbeids- og organisasjonsliv. I mer omfattende konflikter der ungdom er involvert, vil også voksne gatemeglere kunne tilby meglingsprosesser. 


Vil du vite mer om Gatemegling Gulset, kan du kontakte kursledere Gloria Leiyan og Lina Skippervold-Hansen (lina@gulset.org).

Gatemegling Gulset knytter seg til FNs Bærekraftsmål 16 FRED OG RETTFERDIGHET og 11 BÆREKRAFTIGE BYER OG SAMFUNN

Les mer om vårt arbeid med bærekraftsmålene

2022 © Gulset Nærmiljøsenter