Helt på tur

Sosial inkludering gjennom gåturer i nærmiljøet. Lavterskelturer

Frivillige som legger opp til gåtur i nærmiljøet. Turen tilrettelegges i forhold til turdeltakernes kapasitet.

Flere aktiviteter

Datamøteplassen

En møteplass hvor man kan...

Etter skoletid

Inkludering, aktivitetsti...

Kreativt Verksted

sosialt samvær og hobbyku...

Kunstutstilling / Månedens kunstner

Gi lokale kunstnere en ar...

Lyttevenn

Lesetrening for barn på t...

Miljøvert

Arbeidstrening for person...

2018 © Gulset Nærmiljøsenter