Hjelp med NAV

Mange trenger hjelp for å forstå regelverk og vedtak fra NAV. I januar 2021 åpner Stiftelsen Rettferd kontor på Gulsetsenteret der du kan få gratis hjelp og veiledning. Kontoret er åpent mandag og tirsdag fra 1. februar, har epost grenland@hjelpmednav.no og telefon 03142

Hjelp med NAV åpner i Grenland i 2021

Der du bor - Telemark har garantert for åpningen som skjer i samarbeid med Gulset Nærmiljøsenter.
En førstelinjeveileder fra Oslo betjener kontoret 2 dager i uka og er tilgjengelig på epost og telefon 03142 

Hva jobber vi med?

Hjelp med NAV er en uavhengig, gratis og nøytral rådgivningstjeneste for deg som har dialog med offentlige tjenester og står fast i egen sak. Etter snart 6 måneders drift har vi erfart at det er et økende behov for Hjelp med NAV. En vesentlig del av prosjektet er å skape forståelse, trygghet og praktisk hjelp for deg som er i dialog med for eksempel NAV. Det gjelder også at vi bistår med hjelp mot internasjonale tjenester som av og til skal samordnes med norske.

Hvem kontakter oss?

 • Personer som har behov for grunnleggende bistand der de har kjørt seg fast i NAV – systemet eller offentlige tjenester med egen sak.
 • Brukere som har behov for mer ressurskrevende rådgivning i mer komplekse forhold.
 • Personer med svak digital kunnskap/forståelse/"tilhørighet".
 • Arbeidsinnvandrere som ikke har kunnet dra hjem til sine nærmeste i forbindelse med grensestenging knyttet til koronasituasjonen.
 • Arbeidsledige - både nye og «etablerte» arbeidsledige med bakgrunn i koronasituasjonen.
 • Norske statsborgere i og utenfor EØS - land.
 • Andre spesielt utsatte grupper.

Kontaktinformasjon

 • Telefon: 03142 /48 12 65 66
 • Kontoradresse Oslo : Holbergs Plass 4, 2.etg (Skaperkraft Coworking.) E - post: post@hjelpmednav.no
 • Kontoradresse Grenland: Gulsetsenteret, Nyhusvegen 14, 3727 SKIEN (Gulset Nærmiljøsenter)  E-post: grenland@hjelpmednav.no 
   
 • Vi tar dessverre ikke imot besøk for øyeblikket grunnet korona, men kan tilby rådgivning over nettet.
 • Besøk oss gjerne på Facebook eller Instagram. Vi svarer også på henvendelser der. 

Åpningstider i desember

 • 23. - 24. des 9 - 12
 • 28. - 30. des 9 - 17
 • 31. des 9 - 12

Del på:


Kontakt

Postboks 1821
3703 Skien

Organisasjonsnummer
994922106

Sosiale media

2021 © Gulset Nærmiljøsenter