Lyttevenn

Lesetrening for barn på tredje skoletrinn

Lyttevenn er et prosjekt der voksne med ledig tid på dagen kommer til skolens 3.trinn en dag i uka for å lytte mens elevene leser høyt. Lyttevennene kommer til den samme elevgruppa syv uker på høsten og syv uker på våren. Ved å lytte til elevenes høytlesing 10-15 minutter hver uke hjelper du dem å lære.

Vi stiller med voksne som elevene kan lese sammen med. Skolen har ansvar for opplæringen og elevene har med seg sine bøker til Lyttevennen. Gjennom lyttevenn skapes det gode relasjoner mellom generasjonene som alle setter pris på


Les mer og meld deg som frivillig her: https://frivillig.no/ddb-g/lyttevenn-11 

2019 © Gulset Nærmiljøsenter