Miljøvert

Arbeidstrening for personer som ønsker arbeidserfaring, språktrening eller arbeidsutprøving. Eller pensjonister som ønsker aktivitet

Frivillige eller praktikanter som ønsker å bidra med velferds-/miljøtiltak på nærmiljøsenteret. eksempelvis renhold, kaffekoking, tilrettelegging ved møter etc.

2024 © Gulset Nærmiljøsenter