TelefonVenn.no - der du bor

TelefonVenn.no – der du bor - Et prosjekt som motvirker ensomhet og gir trygghet. Målgrupper: Alle som i en tid med isolasjon fra fysiske møter mellom mennesker trenger en å snakke med om det daglige livet eller som vil gi en annen en god samtale på telefon.

Aldersgruppe: For alle

TelefonVenn.no – der du bor

-          motvirker ensomhet og skaper trygghet i nærmiljøet

  TelefonVenn.no – der du bor

- for alle som trenger en å snakke med eller som vil gi en annen en god samtale på telefon.

 TelefonVenn.no – der du bor

-          knytter kontakter i nærmiljøet via telefon som hindrer isolasjon og bygger fellesskap.

Hvordan blir du TelefonVenn ?

Registrer deg som TelefonVenn på www.gulset.org 

Få tildelt 1-3 personer som ønsker en TelefonVenn

Ring personene du har fått tildelt 1-2 ganger i uken

 Hvem kan være TelefonVenn?

 Alle over 18 år som melder seg til tjeneste ved en lokal frivilligsentral (Nærmiljøsenter) og som bekrefter en taushetserklæring som frivillig.

 En TelefonVenn bruker sin egen telefon og ringer 1-3 personer som ønsker en telefonsamtale 1-2 ganger i uka.
Samtalen kan vare 5 - 20 minutter og foregå på en tid begge er enige om.
(Se veileder for TelefonVenn)

Hva kan du snakke om?

Samtalen skal primært være om dagligdagse ting og ha fokus på det gode, det positive og det friske.

En TelefonVenn er ingen terapeut, sjelesørger eller hjelper utover å være god å snakke med.

En TelefonVenn har fokus på å lytte, bekrefte og henvise til andre instanser ved behov for mer enn en god samtale.

Koster det noe ?

TelefonVenn er en kostnadsfri tjeneste og skal ikke involvere penger eller avtale om tjenester som det betales for.
(Frivilligsentralen sikrer at dette følges).

Hvem står bak TelefonVenn.no – der du bor?

Prosjektet er initiert av organisasjonen Der du bor – Telemark som prosjekteier.

Gulset Nærmiljøsenter organiserer TelefonVenn.no - der du bor i Gulset bydel

Primær samarbeidspartner er Frivilligsentralene i Vestfold og Telemark. 

Alle godkjente Frivilligsentraler i Norge kan bruke «TelefonVenn»

Agens AS har bidratt med design og utvikling av nettsiden.

Plusskon har bidratt i prosjektutviklingen.

Prosjektleder:
Gisle Lunde gisle@derdubor.org

Verdigrunnlag:

TelefonVenn.no – der du bor
er en livssynsåpen og inkluderende tjeneste der man har respekt for den andres tro og livssyn. Der livssyn er sammenfallende, er det OK å bekrefte det den andre sier og tror.

Ressurser:

Retningslinjer for TelefonVenn.no - der du bor (link til dok)

Veileder for TelefonVenn.no - der du bor (link til dok)

God telefonskikk

Hva forventer vi skal skje i løpet av samtalene?

Hovedpoenget er å forsøke å bidra til mindre ensomhet. Mennesker blir mindre ensomme når vi møtes som mennesker. Nå er utfordringen at vi skal gjøre det over telefonen. Vi håper at du og den du ringer har det hyggelig sammen. Kanskje finner dere ut at dere har felles interesser, kanskje diskuterer dere noe, kanskje forteller dere hverandre om livene deres, hvordan dere blir påvirket av situasjonen, eller forteller hverandre om det dere ser utenfor vinduet. Vær gjerne litt nysgjerrig. Folk liker ofte å prate om seg selv, særlig når du har fortalt litt om deg selv, slik at de andre blir trygg på deg.

Hvor ofte og hvor lenge dere snakker sammen kommer an på både deg, den du ringer til - og dagsformen til dere begge. En kort samtale kan også være fint :) 

Det er også veldig fint dersom du gir oss tilbakemeldinger dersom det er noe du bekymrer deg over. Kanskje oppdager du at den du prater med ikke spiser nok, ikke har det helt bra? Da vil vi gjerne vite det.

 Hvordan kommer du i gang med den første samtalen?

For å sette deg litt i gang har vi laget en samtalemal. Du trenger ikke følge denne malen, dette er kun ment som en hjelp for deg som ny Telefonvenn :) 

 Aktiv lytting er en teknikk som hjelper med å skape relasjoner mellom mennesker. Dette er en fin nettside som forteller mer om Aktiv Lytting. 

 Taushetserklæring

Når du registreres som frivillig, bekrefter du denne som du får fra frivilligsentralen.

Politiattest. 

Alle frivillige som arbeider med barn og eldre i frivilligsentralene leverer politiattest.

Det får du vite mer om når du har registrert deg.

Personvern.

Når du registrerer deg, får du info om dette fra frivilligsentralen som sikrer deg mot misbruk.

Andre ressurser 

Verdensdagen for psykisk helse

Her finner du gode råd for samtaler og psykisk helse.

www.verdensdagen.no


Link til andre chat – og telefontjenester, for telefonvenner:

 Kirkens SOS

https://www.kirkens-sos.no/engasjer-deg/om-innf%C3%B8ringskurs-i-kirkens-sos

 Mental Helse

https://mentalhelse.no

 Ungprat.no

https://ungprat.no/

Her finner du flere ressurser:

https://psykiskhelse.no/hjelpetelefoner-og-nettsteder

 

Rutine:

1.      Hvis du vil bli en TelefonVenn.

a.       Kontakt din lokale Frivilligsentral (Nærmiljøsenter) via deres nettside.

Alternativt kan du be om hjelp til registrering fra telefonvenn@derdubor.org.

b.      Du bekrefter en taushetserklæring ved registrering

c.       Når det er bekreftet får du 1-3 navn med telefonnummer som du ringer til 1-2 ganger i uka.

d.      I første samtalen sier du navnet ditt og oppgir ditt telefonnummer og adresse så den andre føler seg trygg på deg. Du sier du er TelefonVenn fra Frivilligsentralen (Nærmiljøsenteret) og spør om du skal ringe 1 eller 2 ganger i uka. Dere avtaler tid som passer begge.

e.       En gang i semesteret får du en oppfølging fra Frivilligsentralen der du kan gi tilbakemeldinger, men ikke referere samtalene.

f.        Når du vil avslutte som TelefonVenn, gir du først beskjed til Frivilligsentralen og blir enig med koordinator om du selv eller Frivilligsentralen skal gi beskjed til den du har vært TelefonVenn med.

g.      Når en TelefonVenn slutter, vil alltid Frivilligsentralen følge opp begge parter med en samtale.

 

2.      Hvis du vil ha en TelefonVenn.

a.       Kontakt din lokale Frivilligsentral som har TelefonVenn www.gulset.org eller telefon 934 27416

b.      Nærmiljøsenteret gir ditt navn og telefonnummer til en TelefonVenn som ringer deg for å avtale når og hvor ofte du vil ha en samtale.

c.       Når du ikke lenger vil ha telefonsamtaler, sier du ifra til TelefonVennen eller til din lokale Frivilligsentral.

 Private initiativ

Du kan også være en privat «ringe-venn» ved å skrive opp navn og nummer til 2-3 du kjenner og loggføre at du ringer dem 1-2 ganger i uka i en slik tid vi nå opplever.

 En annen mulighet er å søke «din egen gate» på «Gule Sider», og så ringe dine egne naboer og tilby deg å holde kontakt på telefon inntil dere igjen kan møtes fysisk.

 Det er viktig at slike private tiltak ikke presenteres som «TelefonVenn» fra Frivilligsentralen, men det er likevel bra med alle tiltak som kan motvirke ensomhet og gi trygghet.

 

Kontaktinfo:

Der du bor – Telemark (Org 992 209 208)

Kontor: Nyhusvegen 14, 3726 SKIEN

Post: Postboks 1821, 3703 SKIEN

Bankkonto: 2610 12 19495  VIPPS: 7771

post@derdubor.org

www.derdubor.org

Tlf. 911 35095

 Frivilligsentralene i Vestfold og Telemark (org nr. 920 064 302)

Postboks 1821, 3703 SKIEN

fvt@derdubor.org

Norges Frivilligsentraler (Org nr. 816 133 912)

Postboks 195 Vinderen

0319 OSLO

post@norgesfrivilligsentraler.no

www.frivilligsentral.no

Tlf. 988 17 952

2022 © Gulset Nærmiljøsenter