Mandag 8 Mai 2023
Kl. 18:00 - 20:00, Verdensrommet
BydelsNettverk - Gulset
Hva skjer på Gulset nå, og hva ønsker vi ? Mye bra skjer på hele Gulset hver dag. På BydelsNettverk deler vi nytt om hva som foregår og hvilke planer vi har for framtiden. Nå er det ekstra mye nytt som skjer, derfor inviterer vi alle som har lyst til å komme sammen for å snakke om det. Meld deg på idag!

Mandag 8. mai k. 18.00 er du velkommen til BydelsNettverk på Gulset Nærmiljøsenter, Verdensrommet (inngang ved bingoen)

Velkommen til

BydelsNettverk Gulset -  Hva skjer og hva ønsker vi nå?


Det er lenge siden sist BydelsNettverk der alle foreninger, lag, kirker, idrett, skoler, borettslag, frivillige og andre interesserte kommer sammen for å dele informasjon, inspirere hverandre og se framover sammen.
 Del denne videre i ditt nettverk!


Vi ønsker derfor velkommen til oss på Nærmiljøsenteret mandag 8. mai kl. 18.00 (Verdensrommet, inngang ved bingoen)


NB! ALLE som er interessert i å snakke sammen om Gulsets framtid, er velkommen.
 Alle lag/foreninger/enheter som kommer får 2 minutter til en kort presentasjon.


Tema videre er: Hva skjer ?

  • rundt Ungdomsskolen og Biblioteket nå?
  • med Gulset gård?
  • med Urnelunden?
  • med det nye bygget med leiligheter og Rema 1000?
  • med legekontoret?
  • med Gulsetsenteret ?

Og ikke minst:
 Hva skjer i idrett, kirke, skole og andre steder?
 Får vi et «Gulsetløft»?


Gulset Nærmiljøsenter er det «senteret» i bydelen som samler alle og får oss til å samarbeide bedre.
 Følg med på www.gulset.org og FB: «Gulset  - den varme bydelen» og del gjerne det som skjer, så alle får vite det.
 
 * Hva ønsker vi at Gulset Nærmiljøsenter skal være i framtiden, og hvordan skaper vi det sammen ?


Det blir korte orienteringer med mulighet for å snakke sammen om dette i et åpent nettverk.


Vi håper du blir med. Velkommen !


Påmelding på www.gulset.org eller til frivillig@gulset.org for å beregne plass, men kom uansett!

Se også FB-event som kommer!Med vennlig hilsen
 Gisle Lunde

 Prosjektutvikler


 

 
gisle.lunde@gulset.org
 tlf.  911 35095

www.gulset.orgPåmelding er stengt
2024 © Gulset Nærmiljøsenter