Torsdag 17 Mars 2022
Kl. 18:00 - 19:00, Gulset Nærmiljøsenter
Ekstraordinær Generalforsamling
Det innkalles til ekstraordinær Generalforsamling for å velge nytt styre for Gulset Nærmiljøsenter

Generalforsamlingen i 2021 godkjente årsmeldinger, regnskap og revisjonsrapport og vedtok endrede vedtekter som bla. endret foreningens navn fra Frivillig Gulset til Gulset Nærmiljøsenter.
Det ble vedtatt å innkalle til Ekstraordinær Generalforsamling den 17. februar 2022 for å velge nye styremedlemmer til styret i Gulset Nærmiljøsenter.


Lars Erik Finholt er valgt som styreleder for 2021-2024

I tillegg skal velges:

Inntil 4 faste styremedlemmer
og 2 varamedlemmer.


Forslag til kandidater kan sendes post@gulset.org 


Alle medlemmer med betalt kontingent for 2022 har stemmerett i tråd med vedtektene.


2024 © Gulset Nærmiljøsenter