Onsdag 1 Juni 2022
Kl. 13:30 - 15:30, Gulset Nærmiljøsenter Etter Skoletid
Inkludering, aktivitetstilbud for barn på 5. - 6. trinn etter skoletid

Skolebarna kommer hver onsdag for å spise, gjøre lekser, leke og være med venner og trygge voksne før foreldre kommer fra jobb. Hyggelig ettermiddag for barna. Hjelp til lekser og aktiviteter. Ungdomsskoleelever med "innsats for andre" som valgfag er med som hjelpere. Tidspunkt: Onsdager i skoleuker fra kl 12.30 - 15.30.

2023 © Gulset Nærmiljøsenter