Torsdag 14 November
kl. 09:00 - 11:00 Lyttevenn på barneskolene Skotfoss, Kollmyr, Stigeråsen, Grenland kr.skole
Vil du bli lyttevenn, kontakt oss på tlf 93427416 for registrering, opplæring og godkjenning.

Lyttevenn er et prosjekt der voksne med ledig tid på dagen kommer til skolens 3.trinn en dag i uka for å lytte mens elevene leser høyt. Lyttevennene kommer til den samme elevgruppa syv uker på høsten og syv uker på våren. Ved å lytte til elevenes høytlesing 10-15 minutter hver uke hjelper du dem å lære.

Vi stiller med voksne som elevene kan lese sammen med. Skolen har ansvar for opplæringen og elevene har med seg sine bøker til Lyttevennen. Gjennom lyttevenn skapes det gode relasjoner mellom generasjonene som alle setter pris på

Vi organiserer Lyttevenn på Skotfoss, Kollmyr, Stigeråsen og Grenland Kr.skole

2 skoletimer hver uke i 7 uker høst (mellom høstferie og advent) og vår (mellom nyttår og påske)

Les mer og meld deg som frivillig her: https://frivillig.no/ddb-g/lyttevenn-11 

Flere kalenderoppføringer
2020 © Gulset Nærmiljøsenter