Torsdag 22 August
kl. 11:00 - 12:00 Miljøvert på Kunstpause Galleri GulZ
Som Miljøvert steller du istand salat-lunsj til andre og gjør "Kunstpause" til en inkluderende møteplass.

Lunsjen hver torsdag kl. 11.00 serveres i "Galleri GulZ" der månedens kunstner og "Re:D'sign" stiller ut sine produksjoner.

Den store salatbollen er til for å deles sammen med en god historie eller en opplevelse andre kan ha glede av.

Vil du være Miljøvert og stelle istand og rydde av, kan du kontakte Frivilligkoordinator på 934 27416 eller frivillig.no

2019 © Gulset Nærmiljøsenter