Mandag 7 September
kl. 17:30 - 19:30 Nytt på norsk - Samtalepartner Nærmiljøsenteret
Som samtalepartner hjelper du en innvandrer å snakke og forstå bedre norsk. Språk-kaféen ledes av en ansvarlig frivillig i samarbeid med vår frivilligkoordinator.

Norske samtalepartnere og innvandrere sitter sammen og leser aviser, ser nyheter og samtaler om aktuelle tema. Vanskelige ord og uttrykk forklares og utdypes slik at språkferdighetene til innvandrere blir bredere og dypere.

Mandager kl 17.30 - 19.30 - Gulset nærmiljøsenteret

Tirsdager kl 17.30 - 19.30 - Skien bibliotek

Torsdager kl 14.00 - 15.30 - Gulset bibliotek.

2020 © Gulset Nærmiljøsenter