Mandag 29 November 2021
Kl. 17:30 - 19:00, Gulset Nærmiljøsenter Nytt på Norsk - Språkkafe
Velkommen til språkkafe!

Norske samtalepartnere og innvandrere sitter sammen og leser aviser, ser nyheter og samtaler om aktuelle tema. Vanskelige ord og uttrykk forklares og utdypes slik at språkferdighetene til innvandrere blir bredere og dypere.

Mandager kl 17.30 - 19.00 - Gulset Nærmiljøsenter


2022 © Gulset Nærmiljøsenter