Torsdag 16 Juni 2022
Kl. 10:00 - 16:00, Gulset Nærmiljøsenter
Trivselstur til Hulkaleiren i Kilebygda
Blir med på en lokal trivselstur til Kilebygda.

Denne torsdagen drar vi fra Gulset Nærmiljøsenter kl. 10 i privatbiler til Kilebygda. Der blir vi fraktet i en liten båt over et vann frem til Hulkaleiren, passer også derfor de som er dårlig til bens. 

Hulkaleiren var en leir som ble etablert våren 1944 for å samle opp ungdom fra Porsgrunn og Eidanger som hadde rømt til skogs for å unngå å møte til arbeidstjeneste innkalt av Vidkun Qvisling. Leiren var i drift til august 1944 da den måtte rømmes fordi tyske styrker var på vei inn til leiren. 

Ta med egen niste, og vi tar med kaffe og noe søtt til kaffen. Få plasser. Vi er tilbake i 16 tiden på Gulset. 

Se kildebildet

Påmelding er stengt
2023 © Gulset Nærmiljøsenter