Tirsdag 14 Mars
Kl. 11:00 - 13:00, Gulset Nærmiljøsenter
Våravslutning for lyttevenner
Velkommen til våravslutning for lyttevenner, med evaluering av året og mat. Påmelding innen 13.03.

Lyttevenn er et prosjekt der voksne med ledig tid på dagen kommer til skolens 3.trinn en dag i uka (tirsdager)  for å lytte mens elevene leser høyt. Lyttevennene kommer til den samme elevgruppa syv uker på høsten og syv uker på våren. Oppstart for høsten 2022 vil være tirsdag 18 oktober, uke 42. Ved å lytte til elevenes høytlesing 10-15 minutter hver uke hjelper du dem å lære å lese bedre. 

Vi stiller med voksne frivillige som elevene kan lese sammen med. Skolen har ansvar for opplæringen og elevene har med seg sine bøker til Lyttevennen. Gjennom lyttevenn skapes det gode relasjoner mellom generasjonene som alle setter pris på. 

Vi organiserer Lyttevenn på Skotfoss, Kollmyr, Stigeråsen og Grenland Kr.skole

2 skoletimer hver uke i 7 uker høst (mellom høstferie og advent) og vår (mellom nyttår og påske)

Les mer og meld deg som frivillig her: https://frivillig.no/ddb-g/lyttevenn-11 

Påmelding er stengt
2023 © Gulset Nærmiljøsenter