Årets Gulsetter

Jonis Josef "Kongen av Gulset" ble Årets Gulsetter i 2019. Hvem blir det i år?

Utmerkelsen ”Årets Gulsetter” deles ut av Gulset Nærmiljøsenter og Gulsetsenteret på Gulsetdagen.

«Årets Gulsetter» er en person eller gruppe som har satt Gulset på kartet og bidratt til at bydelen har kommet i fokus. Det vedkommende har gjort, har hatt betydning for bydelen.Vi vil hedre "ildsjeler" som bidrar til å skape "den varme bydelen".
 Send ditt forslag til gulsetter@gulset.org eller lever skjemaet på Nærmiljøsenteret innen 19. september
2022 © Gulset Nærmiljøsenter