Gulsetfondet

Søk om gave fra "Gulsetfondet" for å skape "den varme bydelen".

Gulset Senteret , Coop Extra og Gulset Nærmiljøsenter ønsker å stimulere alle som vil bidra til å skape gode nærmiljø i "den varme bydelen". Har du et prosjekt du brenner for eller har du forslag till noe du mener fortjener støtte?
Vi ønsker å sponse lokale tiltak innen idrett, kunnskap, kultur, barn og ungdom - prosjekter vi tror på og som kommer Gulset og nærmiljøet til gode.
(NB! Gulsetfondet er så begrenset at vi ikke gir tilskudd til generell drift av foreninger eller kommersielle tiltak.)

I år deler vi ut 35 000 kr. Du kan søke om hele potten eller deler av den.
Hvem som får støtte kunngjøres på "Gulsetdagen" lørdag 27. april. Søknadsfrist er 10. april 2019.


Søknadsskjema Gulsetfondet

2022 © Gulset Nærmiljøsenter