Gulsetkonferansen 2020 setter spor

GULSETKONFERANSEN 2020 ble en inspirasjonsdag med faglig innhold som vil sette spor og skape varig endring. Se alle innleggene her.

Barne og Familieminister Kjell Ingolf Ropstad åpnet GULSETKONFERANSEN 2020 med å snakke om hvordan "alle" nå vet hvor Gulset er gjennom "Kongen av Gulset" før han gratulerte med prosjekt "BROBYGGERE GULSET" og håpet at Fritidskortet ville få flere fra utenforskap inn i frivillige aktiviteter på fritiden.

Hele dagen var full av gode innlegg du kan se her med Jan Bøhler som spesielt viktig. "Det er som å komme til mine egne" sa han om å være på Gulset for første gang, og lovet å ta Gulset med seg til Stortinget.
Allerede i SPs forslag til Statsbudsjett 2021 er Gulset nevnt som et sted for nytt "Områdeløft".
Les om det i Klassekampen 25/11-20

Som en forberedelse til dette, kan du nå se og høre hvert enkelt innlegg fra GULSETKONFERANSEN. Alle Foredrag sees enkeltvis på vår Youtube kanal

Send oss gjerne dine reaksjoner til frivillig@gulset.org så tar vi det med i vårt videre arbeid.

«Brobyggere for varme nærmiljø»

Gulset Nærmiljøsenter har siden 2009 jobbet for å gjøre Gulset nasjonalt kjent som «forbilde på den varme bydelen».
Gulsetkonferansen er et verktøy for å gjøre det til virkelighet som merkes gjennom

•    Kunnskapsformidling
•    Nettverk
•    Erfaringsdeling og inspirasjon

Se alle innlegg i konferansen her:
09.00        Brobygging og inkludering

12.15        * Drabantbyen - idyll eller dynamitt? 
                   - Jan Bøhler, Grorud/Stortinget 

Arbeidsinkludering i praksis  -  Yannick Ntumba (YARA

Samskaping som bygger broer  -  Lars Ueland Kobro (USN) 

* Panelsamtale med de overnevnte 

«Det går over» - musikalsk krydder  -  Trygve Skaug

«Nær livet – konsert» med Trygve Skaug

er dessverre ikke lenger tilgjengelig, mens "Nyttårsnatt" som ble urfremført i Gulset Kirke 11/11-20  sees her:

https://www.youtube.com/watch?v=vU1NssJUsjA 

Mer om konferansens innhold.

Fritidserklæringen gir alle barn og unge rett på minst én gratis fritidsaktivitet ukentlig. Som et verktøy er Skien blant flere pilotkommuner som prøver ut «fritidskortet». Når Barne- og Familieministeren åpner konferansen, er det en anerkjennelse for alt arbeidet som gjøres med inkludering og aktivitet i hele Skien.

#unghverdag  - SLT koordinator Frøydis Straume;

«Skien kommune jobber systematisk og helhetlig for å engasjere ungdom i sine lokalsamfunn. Tilhørighet og inkludering er det viktigste vi har for å forebygge hatkriminalitet og voldelig ekstremisme.» Hør mer og still spørsmål om dette.

Mer enn en skole

Stigeråsen har siden dronningprisen i 2019 snudd negative trender og bygger lokalmiljø sammen med frivilligheten. Hør rektor Kim Aas fortelle hvordan de får det til.

#blacklivesmatter  – etnisk diskriminering i Grenland ?

Hvordan erfarer nordmenn med annen hudfarge inkludering i praksis?
 Gabriel Stephen fra Nigeria/Åfoss tar doktorgrad på migrasjon, religion og integrering med erfaring fra Sør-Afrika, Sveits, Kanada og GULSET (!) - en internasjonal kapasitet med lokal forankring.

Lær deg norsk og få deg jobb – mulig?

Stig Roar Hansen leder den nye Kompetanse- og Inkluderings-Enheten i Skien som skal gi flyktninger norskkunnskap og arbeidstrening så de får seg jobb og blir selvstendige medborgere. Hvordan jobber vi best sammen for å få til det?

Drabantbyen – idyll eller dynamitt ?

Jan Bøhler er kjent som frittalende forkjemper for «Østkantfolk» og ungdom i utenforskap. Han bor i Groruddalen der han daglig møter utfordringer og mennesker som gjør det de kan for å skape varme nærmiljø. Etter mange år i lokalpolitikk og på Stortinget er han kjent som en sterk personlighet med tydelig språk. Når «Kongen av Gulset» sammenlikner oss med Holmlia, vil vi lytte til en som kjenner drabantbyene fra innsiden. Hva kan vi lære fra «Områdeløftene» i Oslo?

Arbeidsinkludering i praksis

Næringslivet i Grenland har omstilt seg fra “grå” til «grønn» miljøprofil, men hvordan jobber de store bedriftene for å være like «fargerike» som befolkningen rundt dem er? Yannick Ntumba fra Rwanda studerer og jobber i YARA der han bl.a. deltar i en internasjonal gruppe for mangfold og inkludering.

2022 © Gulset Nærmiljøsenter