Der du bor - Telemark

Siden 2008 har flere Nærmiljøsenter blitt etablert som sammen med andre foreninger skaper gode og levende nærmiljø for barn, unge, familier og seniorer. Vi samarbeider i nettverket Der du bor - Telemark

17. januar 2008 ble organisasjonen Der du bor - Telemark stiftet med formålet:
"Der du bor - Telemark skal legge til rette for aktiviteter for barn, unge og voksne som fremmer helse, trivsel og et meningsfylt liv og bidrar til gode lokalsamfunn."

Siden ble Gulset Nærmiljøsenter etablert i 2009, Moflata Nærmiljøsenter etablert i 2010 (Senere endret navn til Solum Nærmiljøsenter i 2016), Herøya Nærmiljøsenter etablert i 2011 og Klyve Nærmiljøsenter etablert i 2012 (Godkjent som frivilligsentral i 2016).

I 2018 har Der du bor - Grenland bidratt til å etablere Drangedal Frivilligsentral og gitt starthjelp til Midt-Telemark Frivilligsentral. Dessuten ble Siljan Nærmiljøsenter stiftet i 2018 med planlagt oppstart i januar 2019.

Der du bor - Grenland er en selvstendig organisasjon med styre valgt av generalforsamlingen og ingen ansatte.

Styreleder er  Bjørn Kortner
Styremedlemmer er Lise Ripegutu, Gordon Kleppe, Ørnulf Olsson, Tor Marius Langås, Gisle Lunde og Karl Fredrik Kittilsen.

Alle prosjekt finansieres av utenfratilskudd som igjen bidrar til aktivitet og utvikling i de lokale Nærmiljøsentrene.

Der du bor - Grenland har bl.a. gjennomført prosjekter med støtte fra EU (Aktiv Ungdom /Erasmus+), Kulturdepartementet, Barne- Ungdoms- og Familedirektoratet, Extrastiftelsen, Gjensidigestiftelsen, Sparebankstiftelsen DNB, Sparebankstiftelsen Telemark Grenland, Sparebanken Sør, Eckbos legater, Telemark Fylkeskommune og flere private stiftelser.

Der du bor - Grenland eier flere Rich-shaw sykkeldrosjer, barnehagesykler og Fun2go-sykler som brukes sammen med "Sykling uten alder", en VW Caravelle Minibuss, lydanlegg, scenelementer.

Der du bor - Grenland tok i 2013 initiativ til å etablere "Forum for Frivillighet og Folkehelse" i Telemark sammen med flere andre organisasjoner. I 2018 ble dette omorganisert til "Råd for Frivillige i Telemark" som det første i sitt slag i Norge.

Gjennom Der du bor - Grenland har alle medlemsorganisasjonene og de lokale Nærmiljøsentrene tilgang på samarbeid med bl.a. Frivillighet Norge, KNIF Innkjøp, KNIF Regnskap, Tech-soup, Livsglede for eldre, Krafttak for sang, Folkehelseforeningen og City Changers m.fl.

Der du bor - Grenland har plass for kompetansefrivillige som vil dele sin kunnskap og erfaring for å bygge enda flere levende nærmiljø i Telemark.

For mer info: www.derdubor.org eller send epost til post@derdubor.org 


2024 © Gulset Nærmiljøsenter