Organisering

Mange er delaktige i å skape "Den varme bydelen", både enkeltpersoner, grupper, foreninger, næringsliv og kommunale enheter. Nærmiljøsenteret er organisert som en frivillig forening der enkeltpersoner og frivillige organisasjoner er medlemmer. Sammen gjør vi Gulset og Skotfoss til det beste sted å vokse opp, bo, og bli gammel.

Gulset Nærmiljøsenter drives som frivilligsentral av foreningen Gulset Nærmiljøsenter (org nr. 994 922 106) som har egne vedtekter og generalforsamling hvert 3. år. Der velges styret som har ansvar for drift, økonomi og ansettelse av medarbeidere.

Styret

Ansatte

  • Elisabeth Helgen, Daglig leder
  • Jeanette Gisholt Åmås, Frivilligkoordinator

Team

  • Frivillige som er regelmessig på Nærmiljøsenteret som Miljøverter, tilretteleggere og medarbeidere.

Aktivitetsledere

  • Frivillige medarbeidere som har ansvar for aktiviteter og tiltak

Frivillige

  • Frivillige som bidrar på ulike måter i aktivitetene

Deltakere

  • Alle som deltar i aktiviteter er like velkomne uansett livsituasjon. Mange finner sin plass som frivillige, medarbeidere og ledere etter hvert. Noen blir også en del av Team Gulset. Slik vokser Nærmiljøsenterets virksomhet med en liten administrasjon og stadig flere frivillige.
2024 © Gulset Nærmiljøsenter