Organisering

Mange er delaktige i å skape "Den varme bydelen", både enkeltpersoner, grupper, foreninger, næringsliv og kommunale enheter. Nærmiljløsenteret er organisert som en frivillig forening der enkeltpersoner og frivillige organisasjoner er medlemmer. Sammen gjør vi Gulset og Skotfoss til det beste sted å vokse opp, bo, og bli gammel.

Gulset Nærmiljøsenter drives som frivilligsentral av foreningen Frivillig Gulset (org nr. 994 922 106) som har egne vedtekter og generalforsamling hvert 3. år.
Der velges styret som har ansvar for drift, økonomi og ansettelse av medarbeidere.

Styret i perioden 2018 til 2021 består av:

 • Lars Erik Finholt (styreleder)
 • Lars Stomperudhaugen (nestleder)
 • Beate Bjerke Løchen (sekretær)
 • Nils Petter Halvorsen (økonomiansvarlig)
 • Bjarte Tysvær
 • Signe-Marie Aaslund
 • Halvard Vike (vara)
 • Tom Erik Moritz Hansen (vara)

Ansatte

 • Gisle Lunde, Daglig leder (100% stilling)
 • Elisabeth Helgen, Frivilligkoordinator (70& +30 % stilling)

 • Jarle Rønjom, Prosjektleder Re:cycling og Sykling uten alder (40% midlertidig)
 • Svenja Vitt, EU-voluntør gjennom Erasmus+ (til august 2020)

Team

 • Frivillige som er regelmessig på Nærmiljøsenteret som Miljøverter, tilretteleggere og medarbeidere.

Aktivitetsledere

 • Frivillige medarbeidere som har ansvar for aktiviteter og tiltak

"Frivillige"

 • Frivillige som bidrar på ulike måter i aktivitetene

Deltakere

 • Alle som deltar i aktiviteter er like velkomne uansett livsituasjon. Mange finner sin plass som frivillige, medarbeidere og ledere etter hvert. Noen blir også en del av Team Gulset. Slik vokser Nærmiljøsenterets virksomhet med en liten administrasjon og stadig flere frivillige.
2024 © Gulset Nærmiljøsenter