Organisering

Mange er delaktige i å skape "Den varme bydelen", både enkeltpersoner, grupper, foreninger, næringsliv og kommunale enheter. Nærmiljløsenteret er organisert som en frivillig forening der enkeltpersoner og frivillige organisasjoner er medlemmer. Sammen gjør vi Gulset og Skotfoss til det beste sted å vokse opp, bo, og bli gammel.

Gulset Nærmiljøsenter drives som frivilligsentral av foreningen Frivillig Gulset (org nr. 994 922 106) som har egne vedtekter og generalforsamling hvert 3. år.
Der velges styret som har ansvar for drift, økonomi og ansettelse av medarbeidere.

Styret i perioden 2018 til 2021 består av:

 • Lars Erik Finholt (styreleder)
 • Lars Stomperudhaugen (nestleder)
 • Beate Bjerke Løchen (sekretær)
 • Nils Petter Halvorsen (økonomiansvarlig)
 • Bjarte Tysvær
 • Signe-Marie Aaslund
 • Halvard Vike (vara)
 • Tom Erik Moritz Hansen (vara)

Ansatte

 • Gisle Lunde, Daglig leder (100% stilling)
 • Elisabeth Helgen, Frivilligkoordinator (70& +30 % stilling)

 • Jarle Rønjom, Prosjektleder Re:cycling og Sykling uten alder (40% midlertidig)
 • Svenja Vitt, EU-voluntør gjennom Erasmus+ (til august 2020)

Team

 • Frivillige som er regelmessig på Nærmiljøsenteret som Miljøverter, tilretteleggere og medarbeidere.

Aktivitetsledere

 • Frivillige medarbeidere som har ansvar for aktiviteter og tiltak

"Frivillige"

 • Frivillige som bidrar på ulike måter i aktivitetene

Deltakere

 • Alle som deltar i aktiviteter er like velkomne uansett livsituasjon. Mange finner sin plass som frivillige, medarbeidere og ledere etter hvert. Noen blir også en del av Team Gulset. Slik vokser Nærmiljøsenterets virksomhet med en liten administrasjon og stadig flere frivillige.
Flere dokumenter

Gulsetdagen

Gulsetdagen er bydelens egen dag. Aktivitet i og utenfor Gulsetsenteret med lokale aktører som idrettslag, korps, kor, ungdomsskolen. Utdeling av pris til årets Gulsetter, og utdeling fra Gulsetfondet

Gulsetkofte og smykke

For å bygge opp om vår Gulset identitet, og stolthet har vi laget både et Gulset smykke og en Gulsetkofte.

Gulsetkonferansen 2020

Velkommen til GULSETKONFERANSEN 2020
«Brobyggere for varme nærmiljø»
Gulset Nærmiljøsenter har siden 2009 jobbet for å gjøre Gulset nasjonalt kjent som «forbilde på den varme bydelen». Gulsetkonferansen er et verktøy for å gjøre det til virkelighet som merkes gjennom
• Kunnskapsformidling
• Nettverk
• Erfaringsdeling og inspirasjon
Barne- og familieministeren åpner konferansen som gir deg faglig påfyll, nye kontakter og modeller du kan bruke for å skape varme nærmiljø.

Vi har 50 plasser på fagkonferansen hele dagen og 200 på konserten.
Billetter på www.checkin.no/event/27041/gulsetkonferansen-2020

Der du bor - Telemark

Siden 2008 har flere Nærmiljøsenter blitt etablert som sammen med andre foreninger skaper gode og levende nærmiljø for barn, unge, familier og seniorer. Vi samarbeider i nettverket Der du bor - Telemark

Personvernerklæring

Dette dokumentet handler om hvordan Gulset Nærmiljøsenter samler inn, lagrer og benytter informasjon om personer. Ta kontakt med oss dersom du er usikker på hva dette betyr for deg.

Vedtekter og Generalforsamling

Våre vedtekter beskriver den formelle organiseringen av foreningen Frivillig Gulset.
Generalforsamlingen samles hver 3. år for å godkjenne drift og økonomi, velge styre og vedta planer. Styrets protokoller, årsmeldinger og regnskap arkiveres som historisk dokumentasjon.

Forum for nærmiljø og oppvekst

Nettverksforum for alle som jobber med barn og unge i bydelen.
Målet er å skape felles forståelse og informere aktiviteter rettet mot barn og unge i bydelen.

Bli frivillig

Alle som vil bidra frivillig for å skape "den varme bydelen", kan bli med.
Vår frivilligkoordinator hjelper deg å finne ut hvordan du best kan bidra og knytte kontakt med andre du kan samarbeide med.

Mediastoff

Media skriver om Gulset Nærmiljøsenter og den varme bydelen

Taushetserklæring

Personer som tar oppdrag for frivilligsentralen må ha akseptert taushetserklæring.

2022 © Gulset Nærmiljøsenter