Organisering

Mange er delaktige i å skape "Den varme bydelen", både enkeltpersoner, grupper, foreninger, næringsliv og kommunale enheter. Nærmiljløsenteret er organisert som en frivillig forening der enkeltpersoner og frivillige organisasjoner er medlemmer. Sammen gjør vi Gulset og Skotfoss til det beste sted å vokse opp, bo, og bli gammel.

Gulset Nærmiljøsenter drives som frivilligsentral av foreningen Frivillig Gulset (org nr. 994 922 106) som har egne vedtekter og generalforsamling hvert 3. år.
Der velges styret som har ansvar for drift, økonomi og ansettelse av medarbeidere.

Styret i perioden 2018 til 2021 består av:

 • Lars Erik Finholt (styreleder)
 • Lars Stomperudhaugen (nestleder)
 • Beate Bjerke Løchen (sekretær)
 • Nils Petter Halvorsen (økonomiansvarlig)
 • Bjarte Tysvær
 • Signe-Marie Aaslund
 • Guro Åkre Follegg (vara)
 • Jorunn Halvorsen (vara)

Ansatte

 • Gisle Lunde, Daglig leder (80% stilling)
 • Wenche Løberg Wraalsen, Frivilligkoordinator (100 % stilling)

 • Anita Johannessen, Prosjektkoordinator inkludering/Catalysts (40% midlertidig)
 • Kristin Fougner, Prosjektleder Welcome Grenland (innleid midlertidig)

Team

 • Frivillige som er regelmessig på Nærmiljøsenteret som Miljøverter, tilretteleggere og medarbeidere.

Aktivitetsledere

 • Frivillige medarbeidere som har ansvar for aktiviteter og tiltak

"Frivillige"

 • Frivillige som bidrar på ulike måter i aktivitetene

Deltakere

 • Alle som deltar i aktiviteter er like velkomne uansett livsituasjon. Mange finner sin plass som frivillige, medarbeidere og ledere etter hvert. Noen blir også en del av Team Gulset. Slik vokser Nærmiljøsenterets virksomhet med en liten administrasjon og stadig flere frivillige.
2019 © Gulset Nærmiljøsenter