Forum for nærmiljø og oppvekst

Nettverksforum for alle som jobber med barn og unge i bydelen.
Målet er å skape felles forståelse og informere aktiviteter rettet mot barn og unge i bydelen.

Hvert kvartal møtes rektorer/inspektører fra alle fem skolene i bydel Gulset (inkl. Skotfoss) sammen med miljøterapeutene og representanter for helsetjenesten, idretten, kirken, biblioteket og Nærmiljøsenteret for å skape forståelse for utfordringer og muligheter i nærmiljøet.

Her informerer vi om aktiviteter for barn, ungdom og familier og koordinerer felles tiltak som Lyttevenn (3. trinn), Etter Skoletid (5. trinn), Innsats for andre (9.-10. trinn), Gulsetdagen, "BRY DEG" - forebygging av vold i  nære relasjoner, "ALLE MED" - fritidsinkludering og annet som kan skape "den varme bydelen"

2024 © Gulset Nærmiljøsenter