Gulsetdagen

Gulsetdagen er bydelens egen dag. Aktivitet i og utenfor Gulsetsenteret med lokale aktører som idrettslag, korps, kor, ungdomsskolen. Utdeling av pris til årets Gulsetter, og utdeling fra Gulsetfondet

Underholdning fra scene på senteret.  Mulighet for flere å ha stand på senteret for å selge lokale, egenproduserte produkter, markedsføre aktivitet eller lignende.

2024 © Gulset Nærmiljøsenter