Gulsetkofte og smykke

For å bygge opp om vår Gulset identitet, og stolthet har vi laget både et Gulset smykke og en Gulsetkofte.
2019 © Gulset Nærmiljøsenter